Rezervácie

 Obsadenosť kempingu:

 

Zoznam ponúkaných plavidiel:

Samba  1 - 2-3 miesta (S1)            Samba  2 - 2-3 miesta (S2)           Samba  3 - 2-3 miesta (S3)
Samba  4 - 2-3 miesta (S4)            Samba  5 - 2-3 miesta (S5)           Samba  6 - 2-3 miesta (S6)
Samba  7 - 3-5 miest  (S7)             Samba  8 - 3-5 miest (S8)             Samba  9 - 3-5 miest (S9)
Samba 10 - 3-5 miest (S10)            Tydra 11 2-3 miesta (T11)              Tiger 12 2-3 miesta (T12)
  Pálava 13 2-3 miesta (N13)             Kajak 14 1 miesto (K14)             Pramica 15 1-2 miesta (P15)
 

Zoznam ponúkaného ubytovania:

 Podkrovie 5-10 miest
Osmička 8 miest
Ďuri 1 4-5 miest (Vo výstavbe)
Ďuri 2 4-5 miest (Vo výstavbe)
Ďuri 3 4-5 miest (Vo výstavbe
Bung 1 4-5miest (Vo výstavbe)
Bung 2 4-5 miest  (Vo výstavbe)